Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17. Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - pobierz plik Lista członków...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) - konkursy horyzontalne. Wrocław 22 sierpnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) . Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu ...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu (cześć 4. Harmonogram naboru wniosków)   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok -   pobierz dokument Dokonane...

Nowa strona DWUP poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020

Witamy na nowej stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęconej wdrażaniu RPO WD 2014-2020. Nowa strona jest dostępna pod dotychczasowym starym adresem www.rpo.dwup.pl lub poprzez ...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Aktualizacja wyniku konkursu.

Informujemy , że w sekcji zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana zaktualizowana po procedurze odwoławczej, lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu zamkniętego nr...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17. Zestawienie zawartych umów.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane Zestawienie, zawartych  umów w konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 - pobierz plik ...

RPO WD 2014 -2020 . Aktualizacja

Informujemy, iż  w sekcji: Zapoznaj się z prawem i dokumentami zamieszczona została aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 29.06.2018 r. wraz z informacją na temat ustanowienia ram wykonania dla...

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 -   pobierz...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Zestawienie zawartych umów, miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane zaktualizowane Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr   RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17   -   ...

Konkurs RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny - negocjacje - runda I

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny - negocjacje runda I, w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 537 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10