Sukcesy projektów

Żłobek "Słoneczko" szansą dla rodziców na powrót do pracy! - Celem głównym projektu był wzrost aktywności na rynku pracy 20 osób zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

382 801.25 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

 

20 osób powracających na rynek pracy

20 miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia

324 171,68 zł wartość dofinansowania projektu