Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie...

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie zostanie...

Zaktualizowaliśmy  załączniki do regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19. Informacja o I zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik zaktualizowany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19 O...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia