Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów ,   listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18   - zaktualizowaną po rozstrzygnięciu odwołań -   ...

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania po rozstrzygnięciu odwołań w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 - pobierz plik ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   wezwanie do zgłoszenia   - Fiszki projektu pozakonkursowego EURES w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - rok 2019 -   pobierz...

W sobotę, 8 czerwca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie czynny. Serdecznie zapraszamy! Jednocześnie informujemy, że dniem wolnym od pracy będzie piątek, 16 sierpnia. ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia