Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie...

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami obowiązujący od 26 lutego 2019 r.  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego przyjęty przez Komisję Europejską w 12 lipca 2019 r.- pobierz plik ...

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 - pobierz plik ...

Komunikat w sprawie podwójnego finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informujemy, że Beneficjent   nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia